Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Ahlmanns Allé 4, Hellerup. 16. september 1910

For Deres Ugeblad frygter jeg lidt


16/9 10.
Ahlmanns Alle 4.
Hellerup

Kære Hr. Harald Nielsen!

De har vist mig den Venlighed at sende mig Deres udmærkede Artikel1 om Frøding, og endnu har jeg ikke takket Dem herfor. Skal jeg skyde Skylden over på Vejret, der i den sidste Tid har været så vidunderligt, at man dårligt har kunnet få sig til at blive inde? Eller hvor kan jeg finde Forklaringen? Hos mig selv skal den ikke søges; jeg var glad for at få en Hilsen fra Dem og glad for selve Artiklen. Jeg interesserer mig ellers ikke videre meget for alle disse Versemagere og Folkesangere, som vi efterhånden har fået. Det er med de store 2 Digtere som med de store Fugle: de synger ikke. Men med Frøding gør jeg en Undtagelse. Måske på Grund af en stærk Erindring, der knytter sig til mit første Bekendtskab med hans Digtning. Det må have været i Begyndelsen af Halvfemserne, at hans første Samling udkom. Jeg boede den Sommer en Tid i den bohuslänske Skærgård, og en tidlig Morgen "med Guld i Mund" sejlede jeg sammen med et lille Selskab Damer og Herrer en Tur mellem Øerne, da en af Herrerne, en Häradshøfding2 fra Gøteborg, tog en Bog op af Lommen og bad om Ørenlyd for at læse lidt. Vi andre var til en Begyndelse ikke videre henrykte; men det endte med, at vi vilde have de bedste Stykker om igen og råbte Hurra for Sverigs nye 3 Digter.

Jeg veed, De har været på Skagen i Sommer; jeg veed også, at De forbereder Starten af et Ugeblad3; jeg veed i det hele gennem Erik Henrichsen en lille Smule om Deres Færden; men derfor vilde jeg alligevel være glad for engang igen at se Dem selv. For Deres Ugeblad frygter jeg lidt. Det er ikke alene Lyrikerne, vi ser forskelligt på. Vi bliver sikkert Modstandere.

Modtag De og Deres Hustru en venlig Hilsen herfra.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Artikel: Ord och Bild nr. 8, 1910. tilbage
[2] Häradshøfding: rettet fra "Härradshøfding". tilbage
[3] Ugeblad: Ugebladet begyndte at udkomme i september 1910 med titlen: Ugens Tilskuer. Tidsskrift for Politik, Litteratur og Samfundsspørgsmål. tilbage