Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Halls Allé 13. 24. november 1909

fredelig Passiar

Halls Alle 13
24/11 09.

Hr. Magister Harald Nielsen!

Det var virkelig mere, end jeg havde ventet, at De skulde huske det "Echo"1. Mange Tak for Ulejligheden; jeg sender hermed Heftet tilbage. Jeg skylder sikkert også Dem Tak for Hallstrøms "Noveller"2 og "Verdens Herre"3, som forleden sendtes mig fra Gyldendal. Den sidste Bog har jeg endnu ikke fået læst. Dens Forfatter, der er portræteret foran i den, har et så uappetitligt Ansigt, at der skal Overvindelse til at tage fat på Læsningen. Men Bogen skal jo være god.

Jeg kan ikke i Øjeblikket gengælde Dem Deres Opmærksomhed ved at sende Dem nogen ny Bog af mig selv; jeg beder Dem 2 tage til Takke med et Par gamle Fortællinger4, som just er kommen i ny Udgave. Den sidste af dem lader sig endnu læse med Udbytte. Men måske kender De dem begge to.

Tak for Besøget. Får De en anden Gang Lyst til en fredelig Passiar, så gør De mig en Glæde ved at ringe mig op af min Aftendøs, og tager De Deres Hustru med, er De dobbelt velkommen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] formentlig Das literarische Echo, tysk litteraturtidsskrift. tilbage
[2] Per Hallströms Mesternoveller (1908) oversat til dansk af Harald Nielsen. tilbage
[3] Verdens Herre: fremtidsromanen Lord of the World (1907) af Robert Hugh Benson, oversat til dansk (1909) af Johannes Jørgensen. tilbage
[4] et Par gamle Fortællinger: formentlig To Portræter: Isbjørnen. Lille Rødhætte, ny udgave 1909. tilbage