Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Halls Allé 13. 22. marts 1909

Bierarbend med Deres Frue

Halls Alle 13
22/3 09.

Hr. Magister Harald Nielsen!

Jeg søgte idag Forbindelse med Kaptajn Eilertsens og fik at vide, at de begge lå syge af Influenza. Det lader altså til at skulle trække ud med den Bierarbend1, hvor De lovede 2 at komme tilstede sammen med Deres Frue, og jeg vil derfor ikke vente længer med at sige Dem Tak for Deres lille Skrift og for, at De huskede at sende mig det.

Venligst Hilsen

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bierarbend: staves sædvanligvis Bierabend. tilbage