Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
Sendt fra Svendborg. 27. august 1927

god og forstående Omtale


27/8 27.
f.T. Svendborg.

Kære Hr. Nicolaisen!

Igår1 skrev jeg til Hr. Hajdú2 og hans Frue, der begge havde sendt mig venlige Hilsner til min Fødselsdag. Hr. Hajdú sendte mig ved samme Lejlighed Juliheftet af "Nyugat" med Deres Artikel om mig. Jeg kan ikke læse Ungarsk; 2 men jeg går ud fra, at Artiklen omtrent er den samme som den på Dansk affattede, som De i Anledning af Fødselsdagen skrev til "Fyns Tidende"3 og andre Blade, og da har jeg al Grund til at være Dem taknemlig for god og forstående Omtale både herhjemme og blandt Fremmede.

Også min Kone hilser Dem og takker for Deres gode Ønsker for hendes Helbred.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Igår: et brev af 26.8.1927 kendes ikke; men det må være det brev Hajdú takker for 1.9.1927. tilbage
[2] Hajdú: Pontoppidans ungarske oversætter. tilbage
[3] Fyns Tidende 24.7.1927. tilbage