Henrik Hajdu til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ujpest, Ungarn. 1. september 1927

Mands Himmerig på ungarsk

Ujpest, d. 1. September 1927.

Højstærede Hr. Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Skrivelser! De maa overtyde Dem om at disse Linjer er og bliver vort Livs største Udmærkelser!

Jeg har læst med Glæde i "København", at De har fuldført en ny Roman. Har jeg Lov til at gøre Dem paa Nyugats1 Vegne et Spørgsmaal, angaaende dens Oversættelsesret? Naturligvis, jeg gad gerne vidst om Deres pekuniære Betingelser. Hvis De vil beære mig med et nyere Svar, saa beder jeg Dem om at meddele mig, hvornaar udkommer denne Roman i Bogform; hvornaar udkommer den i Oversættelser til Tysk, Engelsk og Fransk og endelig: skal den udgives forud ogsaa i et Tidsskrift?

Jeg haaber, at De holder disse Spørgsmaal ikke for en Nærgaaenhed, men efter de ovennævnte Oversættelser kunde vi bringe ud Deres Arbejde kun som Bog2.

Den materielle Sag af "Lykke-Per" vil jeg ordne!

Med virkelig Beundring hilser Dem

Deres
Henrik Hajdú

 
[1] Nuygat: se forrige brev. tilbage
[2] Bog: HPs svar kendes ikke; næste brev fra HP er fra 15.12.1927 og går ikke ind på spørgsmålene. tilbage