Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
15. december 1927

"Lykke-Per" i de rette Hænder

[torsdag] 15 Dcb. 27.

Højtærede Hr. Henrik Hajdú.

Jeg skynder mig med at meddele Dem, at jeg i Dag fra Gyldendals Boghdl. har modtaget Honoraret for "Lykke-Per" fra Dick Manó1; – jeg meddeler dette med Glæde, fordi 2 jeg så veed, at det bliver i Deres Oversættelse, at Bogen forelægges det ungarske Publikum. Deres smukke Udtalelser om den, og den Interesse, hvormed De har omfattet Udgivelsen, lader mig ikke i Tvivl om, at "Lykke-Per" hos Dem har været i de rette Hænder. – Fornyede Hilsner!

Deres
H. Pontoppidan.

 
[1] Dick Manó: på ungarsk nævnes efternavnet (Dick) altid først. tilbage