Henrik Hajdu til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ujpest, Ungarn. 18. december 1927

Ujpest, d. 18. December 1927.

Højstærede Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg har ventet længe paa Deres hjertelige Skrivelse, da De maa jo vide, hvad betyder mig Deres Brev. Men det kom ikke. Jeg kunde ikke gætte, naar har jeg fornærmet Dem, men besvarer De ikke, hvem tør da forstyrre Deres Ro? Jeg har haft engang imellem dog en Anelse om, at De tier vist paa Grunden af den omtalte Sag og derfor har jeg ladet Hr. Dick at vide, at han maa opfylde sin Forpligtelse hurtigst overfor Dem. Jeg er syg fra d. 16 September, saa hadde jeg ingen Anledning til at tale personlig med ham.

Og jeg modtog i Fredags Deres nedslaaende Underretning! Jeg maa altsaa afskedige mig fra "Lykke-Per", efter en fuldstændig Oversættelse og to Poleringer, fra det første Bogstav til det sidste! Min Kone rejste naturligvis i Gaar Morges til Budapest1 for at spørge Dick ad, angaaende dette Honorar-Spørgsmaal. Han erklærede sig om Sagen med en stor Eftertryk; Pengene blev jo assigneret til Gyldendal d. 28. November Általános Hitelbank (Allgemeine Kreditbank) i Budapest – sagde han, men min Kone opfordrede hans Forretningsbøger fra ham. Og han havde Ret. De ønskede 500 danske Kroner er dengang indbetalt for Gyldendalske Boghandel, København.

Maaske tør derefter bede Dem om at interessere Dem for Sagen. Hvis Beløber ankom ikke dertil, da vil Dick reklamere straks. (Er det ikke umuligt, at det andet Forlag er identisk med Manó Dick? Med Hensyn til Assignerings Termin holder jeg det for altfor naturligt.)

Og nu haaber jeg, at det vil mig lykkes at oversætte Deres "Lykke-Per", respektive at udgive den. Og De vil bedes at gøre uvirksom den anden Kontrakt, som er kommet desuden lige til den Dag i Dag ikke engang til sin Ret. Jeg tolker dette ogsaa paa Dicks Vegne, der opfordrede allerede mange Penge for den ungariske Oversættelse af "Lykke-Per" og som havde virkelig opfyldt sin Forpligtelse. For øvrigt har gjort min Kone i det samme Anstaltninger for at De kan se nogle Ark Korrekturer af Romanen.

Jeg har anmodet Hr. K.K. Nicolaisen om en Forklaring over "den syndige Verdens 2 Mangfoldighed", (II. Bd. 1 Bog S. 19. Linj.)2, da jeg frygtede for, at dette Udtryk er fejlagtigt og staar i Stedet for "den synlige Verdens Mangfoldighed". Han kunde ikke hjælpe mig, da han ejer Romanens tredje3 og fjerde Udgave4, og jeg arbejdede i den femte5. Maa jeg nu ulejlige Dem med dette Spørgsmaal? – Jeg gør det udelukkelig af Tvang!

Jeg er meget, meget glad ved at faa Deres "Mands Himmerig". (Jeg har læst allerede en Anmeldelse af Hr. Nicolaisen derom.) De maa modtage derfor som en tarvelig Gengældelse min "Brand"-Oversættelse. Egner sig Romanen dog til Oversættelse, da vil Dick gerne købe den, – naturligvis mod en nøjere Betaling.

Min Kone blev ganske gribende ved Deres Hilsen til hende. Hun vil takke Dem personlig den6. Jeg skal skrive endnu i Dag til Martin Keleti for at tilstille den samme og jeg véd bestemt, at han vil lykkelig derover.

Og saa modtag de bedste Lykønskninger til Nytaar og til evig Tid fra

Deres
Henrik Hajdú

 
[1] rejste … til Budapest: Ujpest er en forstad 8 km nord for centrum. tilbage
[2] se Lykke-Per B (2. udg.), III, kap. 20, s. 68 her på netstedet. tilbage
[3] tredje: i tre bind, udkom 5.2.1908. tilbage
[4] fjerde udgave: omarbejdet til to bind, udkom 12.6.1918. tilbage
[5] femte: i to bind, udkom 1920. tilbage
[6] se brev fra Vilma Hajdú 18.12.1927. tilbage