K.K. Nicolaisen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aalborg. 8. november 1929

Nexøs Hyldestmappe

Aalborg, d. 8/11 29.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Med nærværende tillader jeg mig at sende Dem en Opgørelse over Udgifterne ved Indsamlingen af Bidrag til Martin Andersen Nexøs Hyldestmappe. Jeg troede, Forlaget vilde have afholdt Udgifterne, men ved Forespørgsel paa Kontoret fik jeg den Besked, at man kun havde lovet at sørge for Indbindingen. Nu ved jeg saa ikke, hvad de forskellige Medlemmer af Komiteen siger til at faa præsenteret en Regning fem Maaneder efter Festen.

Fra Henrik Hajdú hørte jeg forleden, at De var syg. Jeg haaber, at De atter er blevet rask. Hr. H. sendte mig to nye Oversættelser1 af Deres Bøger og laante hos mig "Mands Himmerig", som han skulde i Gang med at oversætte. Han er overmaade stærkt optaget af Deres Digtning. Forhaabentlig faar Vennen Ernø Osvats2 tragiske Død ingen hemmende Indflydelse paa hans ihærdige Bestræbelser for at omplante dansk Digtning til Ungarsk.

Da jeg i Sommer var i København, tænkte jeg 2 flere Gange paa, at jeg gerne vilde have aflagt Dem et lille Besøg; men jeg var bange for at komme til Ulejlighed.

Haabende, at Deres Helbred er nogenlunde godt, sender jeg de venligste Hilsener.

Deres ærbødigt hengivne
K.K. Nicolaisen.

 
[1] Oversættelser: den seneste af Hajdús ungarske oversættelser var Thora van Deken, der udkom 1.10.1929. Den indeholdt foruden titelromanen også Borgmester Hoeck og Hustru, Den kongelige Gæst og "To Gange mødt". tilbage
[2] Ernö Osvát var forfatter og redaktør af det ungarske litterære magasin Nyugat. Han begik selvmord 28.10.1929. tilbage