Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
Sendt fra Helsingør. 15. april 1919

ikke noget at gøre

f.T. Helsingør.
15.4.19.

Kære Hr. Nicolaisen.

Den Anmodning, De har stillet til mig, sætter mig lidt i Forlegenhed. Jeg indrømmer, at De ved Deres forskellige Virksomheder har gavnet dansk Literatur mere end flere af Forfatterforeningens Medlemmer; men når denne Forening nu engang i sine Love har sat en Produktion på 25 Ark som Betingelse for Optagelse, og Deres selvstændige Forfatterskab kun udgør 10 Ark, så ser jeg ikke, at der er noget at gøre i Øjeblikket. Den vistnok urimelige Bestemmelse må først angribes og omstyrtes, 2 eller i hvert Fald gøres√ så elastisk, at ikke Arkantallet men Bestyrelsens Skøn over Forfatterskabets Betydning bliver det afgørende; men til en sådan Aktion kan jeg som Æresmedlem ikke så godt tage Initiativet. Jeg går nemlig ud fra, at Bestyrelsen ikke allerede besidder Retten til i visse Tilfælde at se bort fra nævnte Lovbestemmelse. Skulde jeg tage fejl heri, må De med Glæde benytte min ovenstående Udtalelse om Dem i en fornyet Anmodning om Optagelse, hvorimod jeg nødig vil forsøge nogen direkte Henvendelse til Bestyrelsen, hvad vistnok heller ikke vilde være Dem til større Nytte.

Jeg returnerer Forfatterforeningens Svarskrivelse og sender venlig Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.