Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
31. marts 1921

Legatansøgning

31.3.21.

Kære Hr. Nicolaisen!

Til Trods for, at jeg ikke sjelden har savnet Selvstændighed i Deres Opfattelse og Originalitet i Deres Fremstillingsmåde, har jeg tiltrådt Prof. Vilh. Andersens Udtalelse om Deres Forfatterskab, og for at den ikke skulde komme for sent, har jeg sendt denne Tilkendegivelse1 direkte til Ministeriet med Anmodning om, at den måtte blive vedlagt Deres Ansøgning, som jo allersenest kan indsendes i Dag.

Gid De nu må få Held med Dem hos den vrantne Onkel og slå ham for Midler til en munter Sommerrejse!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Tilkendegivelse: kendes ikke. tilbage