Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
Sendt fra Snekkersten. 25. april 1916

Lyst til Morskabslæsning kvæles

Snekkersten.
25.4.16.

Kære Hr. Nicolaisen!

Mange Tak for de to tilsendte Bøger1. De Smagsbidder, de indeholder af mig, finder jeg skønsomt udvalgte. Men hver Gang jeg mindes om, at Literatur er bleven et Skolefag, er der noget i mig, der græder. Jeg har på nært Hold2 set al Lyst til Morskabslæsning kvæles, siden også Fantasiens Verden er bleven gjort til Lektie og Eksamensfag. Det er, som om der er taget endnu et Frikvarter ud af Ungdommens 2 Skoletid.

Jeg sender Dem en venlig Hilsen med gode Ønsker.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bøger: den ene er formentlig Danskbogen. Nyere Litteratur II, Udarb. af L.N. Hedelund og K.K. Nicolaisen, 6. del, der udkom 15.4.1916. Bogen indeholdt "Naadsensbrød" s. 34-39. Den anden kan være Dansk Læsebog for Mellemskolen, III, der udkom 19.4.1916 (KKN var ikke medarbejder) og som indeholdt "Indsejlingen til Randers" fra Minder og "Præstens Død" fra Lykke-Per (2. udgave, 12. kap., s. 41-46). – Se nærmere HPF, s. 317. tilbage
[2] nært Hold: HPs søn Steffen blev student i 1914. tilbage