Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
Sendt fra Snekkersten. 4. april 1915

forkasteligt med Brudstykker

Snekkersten
4.4.15

Kære Hr. Nicolaisen.

Siden De spørger mig, vil jeg ikke lægge Skjul på, at jeg finder det forkasteligt i en sådan Læsebog at anvende Brudstykker, når der findes passende Småfortællinger af samme Forfatter. Jeg ser kun nødig de anførte Fragmenter af "Lykke-Per" løsrevet fra deres Sammenhæng. De vil ikke give noget Indtryk hverken af mig eller Bogen. Jeg anbefaler Dem at benytte en af Fortællingerne afi "Fra Hytterne" (f.Eks. Nådsensbrød) og af "Krønikerne" hellere "Menneskenes Børn" end "Ørneflugt". 2 Som Prøve på mine Naturbilleder henviser jeg til Skildringen af "Midnatssolen" i "Hans Kvast og Melusine", fra Side 153 til 158 nederst. – Med disse tre Stykker kan det vist være nok. Det Kapitel af "Minder", som De nævner, er der næppe Grund til at medtage.

Bliver De længe i København? Jeg vilde gerne se Dem her, men har Sygdom i Huset og må holde det lukket.

Modtag venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.