Henrik Pontoppidan til K.K. Nicolaisen
Sendt fra Snekkersten. 4. februar 1914

Hvad Niels Møller har skrevet

Snekkersten.
4.2.14.1

Jeg får idag kun Tid til 2 Ord, da jeg skal rejse. Var Deres Brev kommen en Dag tidligere, kunde jeg have imødekommet 2 Deres Ønske. Nu er Pjecen trykt.

Modtag en foreløbig Tak for Deres venlige Breve2 og den tilsendte Anmeldelse. Hvad Niels Møller har skrevet om mig, veed jeg ikke; kan heller ikke sige Dem, hvor det findes. Jeg erindrer kun en Artikel3 om "Lykke-Per" i Letterstedtske Tidsskrift.

Venlig Hilsen!

Deres
H. P.

[nedad i venstre margin:] Jeg skal sende Dem det trykte Foredrag.

 
[1] brevkort adresseret til "Hr. K.K. Nicolaisen / Ålborg."; poststemplet "Snekkersten 4.2.14". tilbage
[2] Breve: kendes ikke. tilbage
[3] Artikel: Niels Møller: "Henrik Pontoppidans Lykke-Per", Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri utgifven av Letterstedtska Föreningen, 1906, bind 4, s. 266-272. Optrykt i Omkring Lykke-Per, udg. af Knut Ahnlund, 1971, s. 90-98. tilbage