Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. juli 1937

enstemmig Frikendelse

29.7.37. f.T. Holmegårdsvej 2
Chl.1

Kære Andersen-Nexø!

I Anledning af min 80 Årsdag har der jo været skrevet en Del om mig i Aviserne, og at slutte efter det deraf, som er kommen mig for Øje, har jeg al Grund til at være tilfreds med den Dom, der er fældet over mig og mine Bestræbelser. Det har til min Overraskelse været en næsten enstemmig Frikendelse. Det var dog Deres Artikel i Arbejderbladet, der glædede mig mest. De andre har med al deres Anerkendelse væsenlig været til Beroligelse for min literære Samvittighed. 2 Fra Deres Artikel som fra Deres Fødselsdagsbrev til mig udstrømmede en personlig Varme, der gik mig til Hjertet. Ja, kære Andersen-Nexø, Tak for det Venskab hvormed De nu i mange År har glædet og hædret mig. Deres broderlige Håndtryk har jeg også ved denne Lejlighed følt som en Udmærkelse større end nogen andens. Og nu glæder jeg mig til, at vi snart skal ses. Jeg skal ganske vist igen en lille Tid på Landet; men jeg kommer denne Gang meget hurtigt tilbage. Vil De hilse Deres Frue og sige hende, at jeg oprigtig håber, hun vil gøre Dem Følgeskab. Og modtag så begge to mine hjerteligste Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. M. Andersen-Nexø / Stenløse / (Sjælland)". Poststemplet "Charlottenlund 29 JUL 1937; 1500". tilbage