Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Moskva. 24. februar 1937

hvad der foregaar herovre

Hotel Savoy
Moscow
24. Februar 37

Kære Henrik Pontoppidan!

Min Kone og jeg opholder [os] for Tiden i Moskva, hvor vi har taget Del i Pushkin-Festlighederne og jeg har sat mig ind i Processen og overværet dens sidste Del. Vilde gærne have trykket Deres Haand og vekslet et Par Venneord med Dem, inden vi rejste, men Opbruddet kom saa pludselig, vi hade kun et godt Døgn til at ordne alt.

Jeg haaber, De er kommet godt gennem Vinteren, der vel nu har passeret Højden. Efter alle Beretninger har Februar været stræng derhjemme – og sidste Halvdel af Januar. Her har Vinteren til Gengæld været mild, og vi har ofte ønsket lidt af det milde Vejr hjem til den aabne Mark i Stenløse, til Huset og Børnene. Det kan være meget koldt derude, naar Frosten blæser fra Øst. Men nu skriver Ditte, at Blomsterne spirer i Haven; og om tre Dage pakker vi være Kufferter og glider hjemad, over Oslo hvor jeg skal tale om Processen. Jeg er hjemme den 5te eller 6te og maa nok kigge ud til Dem snarest – til en hyggelig Passiar? Jeg 2 ved jo hvor stærkt De interesserer Dem for, hvad der foregaar herovre, og kan berette om adskilligt nyt.

Min Hustru og jeg sender Dem hjærtelige Hilsener med gode Ønsker for Deres Helbred.

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø