Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 27. december 1936

en lille Stund endnu

Julen 36. Holmegårdsvej 2.
Chl.1

Kære Andersen-Nexø!

Vi står nu foran et nyt Årsskifte, som for mit Vedkommende muligvis kan blive det sidste. Jeg skulde iøvrigt ikke have noget imod at leve videre og følge Udviklingen i Verden en lille Stund endnu; men visse – til Tider ret ubehagelige – Tegn i Hjerte og Nyrer minder mig stadig om, at jeg er nået ind i Alderdommen og ikke har Lov til længer at vente mig stort af Fremtiden. Tak for Deres Venskab gennem de mange 2 År, kære Nexø, et Venskab, som nu også Deres unge Hustru til min Glæde har sluttet sig til og godkendt. Jeg beder Dem begge modtage en hjertelig Nytårshilsen med Ønsket om alt godt for Dem i det kommende År og i al Fremtid.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Martin Andersen-Nexø / Stenløse / (Sjælland)". Poststemplet "Charlottenlund 27 DECB 1936; 1700". tilbage