Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Stenløse. 23. december 1936

Hejmdal paa Broen

Stenløse. Den 23. Decbr. 36

Kære Henrik Pontoppidan!

Først maa jeg sige Tak paa min Kones og egne Vegne for de hyggelige Timer, vi tilbragte hos Dem forleden. Som bestandig før gik jeg styrket fra Samværet med Dem; og jeg maa undres over Deres aandelige Styrke og klare Udsyn over Verden i Dag. De bliver ved at staa som Hejmdal paa Broen, der forbinder Jord og Himmel; og jeg vil ønske – for mig selv og for det danske Aandsliv – at vi maa faa Lov at beholde Dem dèr rum Tid endnu. Saadan former mit Jule- og Nytaarsønske sig uvilkaarlig mere som et Ønske for alle os andre end for Dem personlig.

Men De ved, at min Hustru og jeg af Hjærtet ønsker Dem alt godt – Sundhed og Glæde! Der er mange, der holder af Dem og sætter Dem meget højt. Og til dem hører Deres hengivne Venner

Johanna og Martin Andersen Nexø