Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. juli 1935

Kongressen i Paris

5 Juli 35. Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Nexø!

De gode Magter i Livet har åbenbart alligevel ikke villet, at vi skulde ses, før Sommeren går til Ende. I Morgen må jeg nemlig bryde op fra Ordrup og rejse på Landet, foreløbig til Rørvig, hvor jeg ventes til min yngste Datters Fødselsdag på Søndag. Jeg havde glædet mig til at mødes både med Dem og Deres Frue igen, og jeg vilde jo også gerne have hørt lidt om de Indtryk og Oplevelser, De bringer hjem fra Paris og fra Kongressen dernede. Da De måtte så hovedkulds 2 afsted, har De måske måttet remplacere Gorki, der efter et Bladforlydende fik Forfald. Nå, der bliver forhåbenlig Lejlighed til at tales ved senere på Sommeren, i hvert Fald til Efteråret. Måske er jeg allerede tilbage i Avgust.

Lev vel, og hjærtelig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan