Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 14. juni 1935

endogså i Tivoli

14.6.35 Holmegårdsvej 2
Charlottenlund1

Kære Ven2!

Det var Skade, De ikke gjorde Alvor af at kigge hen til mig, da De forleden havde fået Lyst dertil under et lille Hvil i Arbejdet. Jeg havde den Gang et Par lyse Dage med højt Humør og et kært Besøg af min ældste Datter, gift med Politimesteren i Horsens, som også var her men dog ikke boede hos mig. Jeg var endogså i Tivoli med dem en Aften, og gebærdede mig vistnok som den pantsatte Bondedreng i Komedien3, for det er jo en Del År√ siden, jeg var der sidst. Men nu er Reaktionen kommen, og jeg har i nogle Dage måttet holde mig inde og hvile Benene i en Langstol. Det betyder dog naturligvis ikke, at jeg ikke vil være glad ved at få et Besøg af Dem også nu; men til en ny Tivolitur eller en Svingom på Bakken kan det altså ikke blive i Øjeblikket. Men gør det noget? Vi plejer jo uden Stimulanser at have Glæde af hinandens Selskab nu som før. Jeg håber derfor, at De snart igen vil føle Trang til et lille Pusterum i Arbejdet og en Dragning mod Ordrup, og gid så Deres Frue denne Gang vilde gøre Dem Følgeskab. Men det må ikke være 2 en Lynvisit som sidst. Det skulde glæde mig, om De f.Eks. vilde spise Deres Middag sammen med mig, begge to. Jeg er jo næsten altid hjemme; men for en Sikkerheds Skyld skal De dog helst ringe i Forvejen (Ordrup 2766) og give min Husholderske et Vink om at have et anstændigt Måltid parat, til De kommer.

Og så blot en hjertelig Tak for Deres Brevhilsen og et forhåbningsfuldt: på Gensyn!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren Hr. Andersen-Nexø / Snogegårdsvej 23 / Gentofte". Poststemplet "København 14 JUN 1935; 2230" tilbage
[2] Ven: Det er den eneste gang HP i de bevarede breve til MAN titulerer ham "Kære Ven", en ekskusiv tiltale der ellers er forbeholdt Johan Rohde, Axel Lundegård, Henrik Cavling, Henri Nathansen og, to gange, M. Galschiøt. tilbage
[3] Komedien: Ludvig Holbergs "Den pantsatte Bondedreng" fra 1726. tilbage