Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. maj 1933

mangler Udsyn og Sammenfatning


24. Maj 33.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund1

Kære Andersen-Nexø!

Med Tak for Lån tilbagesender jeg i Dag som Postpakke Deres Vens store Roman2, der med Rette har vakt Opsigt og høstet Anerkendelse. Den er et interessant Stykke digterisk Mikroskopi, en Lilleverden gennemlyst og gjort fortrolig som en Dråbe Grøftevands mangeartede Liv under et Forstørrelsesglas. Men stiller man den Fordring til et Digterværk, at det skal virke på Sindet som en Bjergvandring, der stadig åbner for nye Udsigter, fordi man for hvert Skridt fremad tillige løfter sig højere tilvejrs, indtil man oppe på Toppen nå'r til et frit Rundskue over det Lavland, man er steget op fra – ja, så tilfredsstiller "Det daglige Brød" ikke helt. Der mangler Udsyn og Sammenfatning.

Jeg vilde jo helst selv have bragt Dem Bogen tilbage; men trods min snart langvarige Stuearrest og en Jod-Medicin sporer jeg ingen Bedring. Tværtimod. De Forsøg, jeg har gjort på at bryde 2 ud af Gangkurven, er faldet såre uheldigt ud. Det er Hjertet, der er forårstræt og ikke vil makke ret. Jeg må derfor endnu en Tid opsætte mine planlagte Besøg hos nordsjællandske Venner, hos Dem i Hillerød, hos den snart 90-årige Galschiøt i Helsingør og hos den evig-unge Vilh. Andersen i Fredensborg. Henri Nathansen, som tidligere også hørte Nordsjælland til, i hvert Fald om Sommeren, gør det ikke mere. Han fortalte mig forleden, at han havde√ solgt sin Villa i Mørdrup for 15,000 Kr.

Jeg slutter – trods alt – med et "På Gensyn!" og beder Dem hilse Fruen fra hendes og

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Andersen-Nexø. / Hillerød". Poststemplet "Charlottenlund 24 MAJ 1933; 1100". tilbage
[2] Roman: Knuth Becker: Det daglige Brød, 1932. tilbage