Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. november 1930

lutter gamle Ting


26 Novb 30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund1

Kære Andersen-Nexø!

Jeg modtog nu til Morgen Deres Brev og Deres Bog2 og må straks sende Dem og Deres Hustru min Lykønskning i Anledning af den lille Dreng. Jeg anede intet om, at han var ventet, og jeg forstår Deres Glæde over ham. Også for Ditte har det vel været en Overraskelse, som har vakt Henrykkelse, og denne Familjeforøgelse vil også nok blive til Lykke for hende. Det er sjelden godt at 2 være Ene-Barn for længe. Det er i Grunden først med det andet Barn, at en Familje konstitueres. –

Jeg glæder mig til igen at læse noget nyt af Dem, og vil straks tage fat på Deres Bog, hvori der, som jeg ser, er Skildringer både hjemme- og udefra. Jeg har forøvrigt i dette Efterår selv udgivet et Bind Fortællinger; men det er lutter gamle Ting, som jeg ikke vil besvære Dem med.

Vær nu så god at bringe Deres Hustru min Hilsen og disse Par Blomster, og tag selv en Tak og Hilsen

fra Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Forfatteren / Hr. Martin Andersen-Nexø / Skansebakken / Hillerød", uden frimærke og poststempel. tilbage
[2] Bog: De sorte Fugle. tilbage