Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 25. november 1930

Maa vi regne med Besøg?

Hillerød, den 25. Novbr. 1930

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg sender Dem hermed en lille Bog1, der udkom den 20. ds., samme Dag som min Hustru skænkede mig en sund, dejlig Dreng2 paa 8¼ u [pund]. Jeg kom hjem fra en Foredragsrejse i Forgaars og fandt dem begge paa Sygehuset her, i herligste Velgaaende. Fra min Hustru skal jeg hilse.

Hvordan lever De? Maa vi regne med Deres Besøg her, naar nu min Hustru er vel hjemme igen? Jeg længes efter at tilbringe et Par hyggelige Timer sammen med Dem igen.

Med kærlige Hilsener fra os alle
Deres hengivne
Martin Andersen Nexø

 
[1] Bog: novellesamlingen De sorte Fugle. tilbage
[2] Dreng: Per-Vilhelm. tilbage