Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Svendborg. 10. august 1927

De vil ikke bryde Dem om den

10/8 27. f.T. Svendborg.1

Kære Andersen-Nexø!

Min egen og mit Hjems Tak for Deres Hilsen2 til min Fødselsdag. Vi tænker allesammen ofte på Dem, og savner Dem. Jeg skal aldrig glemme vort sidste Møde, vor lange Samtale, der til min Glæde viste, at vi stadig 2 kunde mødes i det væsenligste. De skal snart høre fra mig igen, nemlig når min nye Bog3 kommer. Jeg tror egenlig ikke, at De vil bryde Dem om den, i hvert Fald ikke sådan, at De vil kunne anbefale den til det√ Forlag, De i sin Tid nævnte. Men nu får jeg jo se! – I Dag blot denne Lap med mine bedste Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Vedlagt konvolut adresseret til "Herrn Martin Andersen-Nexø / Schriftsteller / Allensbach / (bei Bodensee) / Tyskland". Poststemplet "Svendborg 11.8.27; 9-10 F". tilbage
[2] Hilsen: kendes ikke. tilbage
[3] Bog: Mands Himmerig. tilbage