Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allensbach, Tyskland. 1. september 1927

De er en sjælden Dansker

Allensbach am Bodensee, Tyskland
1/9-27

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg vilde til Deres Fødselsdag have skrevet rigtig til Dem, og havde meget paa Hjærte over for Dem – og lutter godt og frugtbart. Men jeg har taget fat paa et større Arbejde igen, efter i flere Aar at have puslet med egne Affærer og mindre Arbejder, og da alt det udenoms – Foredrag, Artikler, Besøg af og Brevveksling med Læsere – tager megen Tid, er jeg blevet noget af en Gnier, hvad de ustandselig rullende Timer angaar. Men glad er jeg over Besøget hos Dem, ogsaa fordi det forsonede mig med saa meget derhjemme. De er en sjælden Dansker, men Dansker er De; og Luften derhjemme forekommer mig ikke mere saa doven, siden min Samtale med Dem. Jeg haaber, min Vej fører mig over Danmark engang til Vinter, og at jeg saa igen maa opsøge Dem.

Deres nye Bog venter jeg spændt paa. Ogsaa hvis den ikke skulde egne sig for det nævnte Arbejder-Forlag – Büchergilde Gutenberg, de tyske Bogtrykarbejderes store og ansete Forlag – vil den jo være mig et styrkende Bud fra Deres helt igennem mandige Verden. Derom er jeg overbevist, og derfor glæder jeg mig til den.

Med de bedste Ønsker for Deres Hustru og hjærtelige Hilsener til Dem begge

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø