Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allensbach, Tyskland. 19. april 1927

Protester har virket

Allensbach am Bodensee, Deutschland
19. IV. 27

Kære Henrik Pontoppidan!

Da jeg ved mit andet Besøg hos Dem traf Dem i Sengen gjorde jeg mig i mit stille Sind Bebrejdelser, fordi jeg ved vort første Gensyn hade lagt Beslag paa Dem saa lang Tid. Jeg hade selv paa vor Spaseretur en Tanke om, at det vistnok var for meget; men jeg hade saa meget at indhente under Samværet med Dem, at jeg blev egoistisk. Vil De tilgive mig dette, og modtage mine bedste Ønsker for Deres Helbred!

Jeg sendte saa Protesttelegrammet1 i den af Dem godkendte Affattelse. "Social-Demokraten" for 29. Marts med Telegrammet og en lille redaktionel Ramme om det har De vel faaet? Og De ved sikkert ogsaa, at vor og de mange andre Protester har virket og Standretten erklæret sig for inkompetent. Nu er da de 52 Mand kommet derfra med Livet. Lange Straffe vil de nok blive idømt, men dem er der altid Tid til at faa revideret eller eftergivet. Tak for Deres kammeratlige Haandsrækning.

Og endnu en varm Tak siger jeg Dem for Deres Blomster til Moders Baare.

Vil De hilse Deres Hustru fra mig og overbringe hende mine gode Ønsker.

Til Dem selv de hjærteligste Hilsener.

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø

 
[1] :Protesttelegrammet:

Martin A. Nexø og Henrik Pontoppidan
Den ungarske regering,
Budapest.

I den menneskelige Retfærdigheds Navn protesterer vi mod Standretshandlingen af de fængslede revolutionære Arbejdere og henstiller, at deres Sag behandles ved borgerlig Domstol.

Henrik Pontoppidan - Martin Andersen Nexø

Telegrammet gengivet i Social-Demokraten 29.3. 1927 og optrykt i Politiken 11.12.1956.

tilbage