Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Halls Allé 13. 30. marts 1909

mine Indvendinger allerede svundet ind

Halls Allé 13
30/3 09

Kære Andersen-Nexø!

Mange tak for Bogen1, og til Lykke med dens Fuldendelse. Dette Afsnit har vistnok også for Dem selv været "den store Kamp", der har kostet Blod – og De har Lov til nu at føle Dem som Sejrherre. Med lykkelig Hånd har De taget om det vældige Stof og skabt en lille Menneskeverden, der er Kød af Deres Kød og Ånd af Deres Medfølelse og Begejstring. Den lever helt af Deres Nåde, og sådan skal det netop være. Når nu Slutningen engang foreligger, skal jeg komme med mine Indvendinger – dersom 2 jeg da til den Tid endnu har nogen. De er nemlig allerede svundet betydeligt ind.

Det er så længe, siden jeg har set Dem. Men nu, da De har fået den store Byrde ført over Vandskellet, hviler De vel ud efter Kraftanstrengelsen og kigger af og til ind til Byen.

De venligste Hilsener til Dem selv og Deres Hustru fra os begge

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bogen: Pelle Erobreren, 3. bind: Den store Kamp. Det afsluttende bind udkom året efter. tilbage