Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 23. december 1907

en latterlig lille Mandsling

Espergærde 23-12-07.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg er nu – forlængst – færdig med "Hans Kvast og Melusine" og har haft megen Glæde af den. Deres Skildring af Nordlandenes Natur og Midnatssolen søger sin Lige i Storladenhed; jeg var efter Læsningen til Mode, som havde jeg været en Tur ude i Verdensrummet mellem de drejende Kloder. Der har De simpelthen bygget et Tempel for det langthenrullende Liv – af Hav og Lys og Vidder – 2 og givet det Evigheden til Kuppel. Og paa Dômens Gulv bevæger sig saa en latterlig lille Mandsling – for ligesom de gamle Maleres Tempeltjenere at angive Rummets Vælde og selv at knuges under det. Hjærtelig Tak for Bogen.

De bedste Ønsker for det ny Aar til Dem selv og Hustru og Børn fra os alle her ved

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø

Glædelig Jul!