Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 8. april 1909

gaaende i Deres Atelier

Espergærde 8 April 1909

Kære Henrik Pontoppidan!

Min bedste Tak for Deres gode Ord om Pelle III! Jeg har jo lyttet ud efter Deres Mening om Arbejdet – mere end efter nogen andens; og De vil forstaa, hvad det betyder for mig, at De siger jeg har sejret. Det er for mig Mesteren selv der siger det, ham der – uden at vide af det – har haft mig gaaende i sit store Atelier. Nu ved jeg, at mit Arbejde gør Dem Glæde – hjærtelig Tak for det!

Vi var inde i Fredags og prøvede paa at ringe Dem op inde fra Byen for at høre, om vi maatte se ud til Dem, men fik ingen Forbindelse. Saa hørte jeg, 2 at De var syg og vistnok sengeliggende – og vilde ikke udsætte Dem for et anstrængende Besøg. Det er Grunden, hvorfor De ikke før har hørt fra mig, jeg vilde personligt sige Dem, hvor glad Deres Brev har gjort mig.

Forhaabenlig er det ikke noget alvorligt?? Faar De noget af det dejlige Foraarsvejr? Byen er saa røgfyldt og ækel i denne Tid; det klare Foraar herude blotter den rigtig.

En Dag naar vi kommer ind, ser vi op til Dem og haaber at træffe Dem ved fuld Sundhed. Et Ord paa et Brevkort om, at der ikke er noget alvorligt i Vejen med Dem, vilde gøre mig glad.

Med venlig Hilsen til Dem og Deres fra os her

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø