Henrik Pontoppidan til Martin Andersen Nexø
Sendt fra Hillerød. 17. oktober 1907

"Ansichtskart" fra Tanke-Egne

Frederiksborg
17d Oktb 1907.

Kære Hr. Nexø!

Jeg har lige modtaget Deres "Pelle"1, og jeg sender Dem straks min Tak for Tilsendelsen. Trods al Utålmodighed efter at høre mere om min gode Ven og hans Skæbne, må jeg desværre foreløbig lukke Bogen inde, fordi jeg i Øjeblikket selv har et Arbejde2 for, og jeg vil ikke jaske den igennem. Netop fordi jeg er overbevist om, at der venter 2 mig en stor Nydelse, gemmer jeg den hen, indtil min Hjerne igen er ledig, – antagelig en 14 Dages Tid.

Tak også for det Kort3, De så venligt sendte mig fra Rhinen. Jeg sender her en lille Tryksag4, som kan betragtes som et "Ansichtskart" fra de Tanke-Egne, hvor jeg selv har bevæget mig denne Sommer. Den lille Fortælling er dog snart en halv Snes År gammel; men den er også blot tænkt som Forløber for nogle nye, som snart følger efter.

Mange Hilsner herfra til Dem og Deres Hustru

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Pelle: Læreaar var andet bind af tetralogien om Pelle Erobreren 1906-10. tilbage
[2] et Arbejde: Hans Kvast og Melusine udkom 4.12. tilbage
[3] Kort: kendes ikke. tilbage
[4] Tryksag: Det store Spøgelse var udkommet 1.10.1907, stærkt omarbejdet efter en fortælling i Spejlet fra 1902. tilbage