Martin Andersen Nexø til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Espergærde. 16. oktober 1906

jeg føler mig en anden i Dag

Espergærde 16 Oktbr 1906

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Tak fra min Kone og mig for i Søndags1: til Deres Hustru, Dem selv, Børnene – Deres smukke Hjem.

Og en Tak fra mig til Dem, fordi De er den De er, og den jeg havde forestillet mig – kun rigere endnu. Jeg er ogsaa blevet rigere, jeg føler mig en anden, stærkere i Dag end i Lørdags. Og det maa De tage imod min Tak for!

En venlig Hilsen til Dem alle

Deres hengivne
Martin Andersen Nexø

Modtog lige Deres Kort. Ja jeg følte jo at De var træt tilsidst, men først da det var for sent. Det var saa ogsaa en anstrængende Dag – forhaabenlig var det kun Døgntræthed. De maa spare Dem og samle mange Kræfter; jeg tror der 2 bliver Brug for dem alle!

Hjærtelig Hilsen
Deres hengivne
M. A. N.

 
[1] i Søndags: 14.10.1906. tilbage