Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Rørvig. 18. juli 1940

Uden forbindelse


d. 18de Juli 40.
f. T. Rørvig.

Kære Nathansen!

Som De ser, er jeg i Øjeblikket i Rørvig, hvorfra der igår kun var dårlig Lejlighed til at sende Dem en telefonisk Fødselsdagshilsen. Til Brevskrivning egner de nuværende smukke Sommerdage sig ikke videre godt, navnlig ikke når det gælder en Ven, man længe har været uden Forbindelse med. Det må vente, indtil Forbindelsen påny er knyttet.

Jeg beder Dem om, at De heller ikke vil undre Dem over, at jeg ikke sendte Dem mit sidste lille Skrift1. Det udkom nøjagtig samtidig med den tyske Besættelse, og overfor denne alvorlige Begivenhed syntes det mig 2 at blive en ligegyldig Bagatel, som umuligt kunde interessere nogen. Når Forholdene en Gang igen bliver normale, får jeg måske Lyst til at sende den Bogen til de Venner og Bekendte, jeg hidtil har kunnet bekvemme mig til at ulejlige med den.

Om få Dage bryder jeg op herfra sammen med Datter og Svigersøn og drager til en anden Landsdel. Jeg beder Dem bringe Deres Hustru en varm Hilsen fra mig. Jeg sender Dem begge mine bedste Ønsker, særlig Ønsket om, at vi snart må blive i Stand til at mødes igen som i gamle Dage.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Skrift: Familjeliv, der udkom 6.4.1940. tilbage