Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 28. juli 1939

lidt fremmede for hinanden


28de Juli 39.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Ven!

Af de Hilsner, der sendtes mig forleden i Anledning af min Fødselsdag, har ingen glædet mig mere end Deres. Jeg havde denne Gang ikke ladet høre fra mig på Deres Fødselsdag Ugen forud. Det var ikke, fordi jeg glemte den. Jeg havde den tværtimod ofte i Tankerne i Dagene omkring d. 17de Juli. Men jeg mente, at De nu, da vi så længe havde indskrænket os til en Udveksling af Fødselsdagshilsner, måske også helst vilde stryge dem. Deres Brev bragte mig til min Glæde ud af denne Vildfarelse, ja vakte endogså Forhåbning om et Gensyn en Gang i en ikke altfor fjern Fremtid. Der er vel nok i den 2 forløbne Tid sket et og andet med os begge, der måske straks vil kunne gøre os lidt fremmede for hinanden. I hvert Fald er Årene ikke gået sporløse henover mig og mit Liv. De har blandt andet taget slemt på min Hørelse. På Tomandshånd kan jeg dog nogenlunde opfatte, hvad der siges, og jeg vil derfor håbe, at vort fælles Ønske om et Genmøde må blive opfyldt med det Resultat, at vort gamle hyggelige√ Samliv kan fortsættes.

Deres hengivne Ven
Henrik Pontoppidan.

Min Hilsen ogå til Deres Frue.