Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Drosselvej 6. 23. juli 1938

jeg har længtes saa inderligt

Drosselvej 6 23/7 38

Min kæreste Ven!

Hjertelig Tak for Deres Hilsen. Gid blot en lille Del af de Ønsker, som jeg sender Dem til Fødselsdagen, maatte gaa i Opfyldelse. Og deriblandt Ønsket om det Gensyn, som jeg har længtes saa inderligt efter i de forløbne Aar.

Deres altid hengivne
Henri Nathansen