Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Rørvig. 15. juli 1936

barrikaderet i Rørvig


15de Juli 36.
f. T. Rørvig

Kære Ven i det Fjerne!

De har forhåbentig forstået, hvorfor jeg ikke straks gengældte den hjertelige Hilsen, De nylig glædede mig med. Jeg vilde vente dermed, indtil jeg samtidig med min Tak kunde sende Dem min Lykønskning til Fødselsdagen i Overmorgen. Jeg véd ikke, om den vil finde Dem på Drosselvej eller andet Sted; men meget langt fra Frederiksberg har De vel næppe vovet Dem i denne Ferietid, hvor det ganske Land er en Tumleplads for sommerøre Bygæster. Her i Rørvig er der heller ikke meget tilbage af den Fred, jeg for 42 År siden første Gang fandt her, og som ved Mindernes 2 Magt stadig knytter mig til Stedet. Min Svigersøns Hus ligger jo også nok√ et Stykke Vej fra Badestranden, hvor den karnevalsagtige Hurlumhej udfolder sig. Højt og frit ligger det på en Lyngbakke med herlig Udsigt til alle Sider. Men netop denne prægtige Beliggenhed lokker Besøgende hertil fra Rørvigs små Sommerhuse, og da de fleste er mig fremmede, er jeg ofte glad ved at have en Stue her, der er barrikaderet.

Ved disse Linjer sender også Else, hendes Mand, og Tove, (deres ældste) de bedste Hilsner og Ønsker for Dem. Vi vil alle håbe på den Dag, da vi atter kan mødes om Frk. Larsens Suppefad som i de gode gamle Tider. Og vil De så hilse Deres Frue fra mig og bringe også hende mine bedste Ønsker

Deres gamle Ven
H. P.