Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 28. september 1936

Musen lader mig ikke i Fred


28de Septb 36.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Nathansen!

Hvornår mon jeg kan gøre mig Håb om at se Dem igen her i Holmegården? Siden jeg kom tilbage fra Rørvig – og det er snart lang Tid – har jeg ventet på Dem. I de sidste 2 Uger har jeg haft Besøg af min Datter fra Horsens Politi; men igår rejste hun, og jeg føler mig meget ene. Iøvrigt lever jeg under Forventningens Tegn i Anledning af tre forestående Begivenheder, som måske også√ kan interessere Dem en Smule. I Slutningen af næste Måned er der Bryllup i Familjen, idet Tove indgår i den hellige Ægtestand efter 3 Års Forlovelse med en ung Forretningsmand ved Navn Lassen. Min Søn i Brasilien (Steffen) venter efter 3 Års Ægteskab en Arving, og selv agter jeg om en Månedstid også at nedkomme med en Lille, en Fortsættelse af "Drengeår". I Betragtning af min Alder skulde jeg vistnok skamme 2 mig over, at jeg ikke kan holde op med at besove Musen; men det er for Resten Musen selv, der vil, og ikke lader mig i Fred.

Vær nu både De og Deres Frue hilset!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.