Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 16. marts 1936

Literaturens Mandfolk – og dens Damer


16 Marts 36.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Ven!

Velkommen tilbage til Deres Drosselbo! Jeg vil nu glæde mig til den Dag, da vi igen skal sidde sammen og "titte til hinanden", som det hedder i den Ingemannske Fugle- og Blomstervise. De vil finde alting ret uforandret her lige til Frk. Larsens Kødsuppe. Kun har jeg i Mellemtiden fået en daglig Middagsgæst i min yngste Dattersøn, hvem jeg har overladt den lille Biblioteksstue på den anden Side af Gangen til Læseværelse. På Grund af hans Faders stadig voksende Konsultations-Praksis var der hverken Plads eller Ro for ham i Hjemmet. Han er en 3 Alen høj Kæmpe på 15 År, et helt Monstrum; men han passer sig selv og forstyrrer altså ikke.

Vi har jo nu fået god Togforbindelse med Frederiksberg, så jeg håber, at De ret snart tør gøre Turen hertil. Og vil De så hilse Deres Frue, hvem det naturligvis også vilde glæde mig meget en Gang at gense. – Ja, hvor det er længe siden, vi talte sammen sidst, og – sandelig! – jeg har savnet Dem. Som De jo véd, får jeg en Gang imellem et 2 lille Besøg af Vilh. Andersen. Også Andersen-Nexø har jeg i Vinter set en enkelt Gang. Men derud over har jeg ingen Forbindelse med Literaturen, i hvert Fald ikke med dens Mandfolk. Et Par af dens Damer ser jeg hos mig i Ny og Næ, men med dem flyder en Samtale let ud i Konversation.

Nu Tak for Deres lille Hilsen fra Drosselreden. Det var en Forårsbebudelse.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.