Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 18. december 1935

om Galschiøt og Vilh. Andersen


18 Decb. 35.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Nathansen!

Tak for Hilsenen. Det var rart at se Deres Håndskrift igen. Endnu bedre havde det naturligvis været at se Deres Ansigt, og det skal være et af mine Juleønsker, at det snart må ske. – Jeg kan hilse fra den nu 91-årige Galschiøt, fra hvem jeg netop har haft Brev. Han har det ved det gamle, er stadig helt åndsvågen og følger med Interesse alt hvad der sker, særlig i 2 den literære Verden, og dér sker der jo efter Aviserne adskillige Mirakler for Tiden. En anden fælles Ven, Vilh. Andersen, havde jeg Besøg af forleden. Heller ikke hos ham er der Omskiftelse. Han skulde hen i en Forening og læse op. Dagen i Forvejen havde han været til Taffel hos Kongen. Begge Steder har han sikkert været til megen Fornøjelse.

Pas nu godt på Dem, og hils Deres Frue!

Deres hengivne Ven
Henrik Pontoppidan.