Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. september 1935

at gøre lange Øjne til København


29 Septb. 35.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Nathansen!

Det var en kærkommen Hilsen, jeg modtog fra Dem. Forhåbenlig skal den om ikke alt for længe efterfølges af et personligt Besøg. Et sådant længes jeg meget efter. Nu da Vinteren står for Døren og blæser Kulde ind gennem Nøglehullet, føler man dobbelt Savnet af Venner, man kan hygge sig med. Til daglig lever jeg – som De – meget ensomt, og da mit Syn ikke længer tåler synderligt Arbejde hverken med Bog eller Pen, er jeg altfor ofte henvist til Radioens Underholdning, der som Regel er en fattig Erstatning 2 for Samvær og Samtale. Siden jeg for snart to Måneder siden kom tilbage fra Rørvig, har jeg ikke været udenfor Ordrup; men netop i Dag – Søndag – har jeg lovet mig ind til min Datter og Svigersøn for at deltage i et Andegilde på Tremandshånd; og i Morgen vil min Datterdatter fra Horsens, der er her i Byen for Øjeblikket, bortføre mig til den franske Udstilling på Charlotteborg1. Måske dette sidste dog bliver ved Truslen; men De ser dog, at jeg begynder at skeje ud og gøre lange Øjne til København og dens Forlystelser. Hvem veed? Måske skal De og jeg en Dag sidde med vore Damer hos "Kølle"2 eller et andet Sted og have det rart. Det ske!

Deres hengivne Ven
H. Pontoppidan.

 
[1] Charlotteborg: d.v.s. Charlottenborg. tilbage
[2] "Kølle": ikke identificeret. En restaurant? tilbage