Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Rørvig. 16. juli 1935

Jeg tripper om på de gamle Tomter

16 Juli 35. f. T. Rørvig.

Kære Nathansen!

En lille Hilsen bare med Lykønskning til Fødselsdagen i Morgen. Jeg tripper for Tiden om på de gamle Tomter, hvor vi begge en Gang tilbragte et Par glade Sommeruger. Meget heroppe er forandret siden den Gang; men det er vel nok mig selv, der er mest forandret. Det havde været min Hensigt at køre hen til Dem på en lille Visit, inden jeg brød op fra Ordrup. Men Deres 2 Frue, som Frk. Larsen talte med pr. Telefon, mente ikke, at det var tilrådeligt. De havde det netop i de Dage mindre godt. Nu bliver jeg vel nok her Måneden ud og (måske) en Tid af Avgust. Ved min Tilbagekomst forhører jeg så, hvorledes det står til hos Dem. Jeg skal i hvert Tilfælde ikke komme overraskende.

Alle gode Ønsker!

Deres hengivne Ven
H. Pontoppidan.