Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. juni 1932

Opbrud fra min Vinterhule


24. Juni 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Nathansen!

Forinden jeg om et Par Timer bryder op herfra min Vinterhule, må jeg sende Dem min Tak for den hjertelige Vennehilsen, hvormed De forleden tog Afsked med Holmegården og vore Suppeorgier. Også jeg vil takke for disse Timer, hvormed De har forkortet mig min lange Ensomhed. Ganske vist savner jeg jo vore tidligere Spaserture i Dyrehaven, hvor jeg bl. a. morede mig med at gå Dem træt, men også inden Døre går det jo altid godt med Underholdningen, og jeg glæder mig til vort næste Møde her. Før til Avgust bliver det velsagtens ikke. Det er jo Meningen, at vi (Else og jeg) i Slutningen af Juli skal rejse til Jylland pr. Kalundborg, og derovre vil så min ældste Datter og begge Svigersønnerne1 støde til os d. 24de. Elses Mand 2 har kun Ferie til den 8de Juli; men han har altså indrettet sig sådan, at han får nogle Dages Frihed også senere på Måneden.

Lev nu vel, indtil vi ses her igen, både De og Deres Frue.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Svigersønnerne: Elses mand, Einar Thomsen havde siden 1929 været 1. reservekirurg på Bispebjerg Hospital. Johanne Elisabeths mand, Richard Krause havde siden 1929 været politimester i Horsens. tilbage