Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 12. oktober 1931

invitation pr. brev, svar pr. telefon


12te Oktb. 31.
Holmegårdsvej 2.

Kære Nathansen!

I den sidste Tid har jeg på forskellig Måde været optaget. Bl. a. har min Datter og Svigersøn fra Horsens været her en Ugestid. Men i Går rejste de, og jeg er nu igen alene. Jeg formoder, at De i de førstkommende Aftener skal i Teatret (de franske Skuespillere); men senere på Ugen kan jeg måske få Dem at se herude, f. Eks. Torsdag eller Fredag. En Besked pr. Telefon vil være velkommen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.