Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 15. november 1931

Jo, Livet er dog skønt – det leve!

Fr. 6 Allé 12 15/11 31

Min kære Ven!

Hermed mit Foredrag, som jo kun er Billeder, taget i Flugten, og ikke skal ses under nogen større Synsvinkel. De behøver ikke at sende mig det tilbage – jeg kommer jo snart ud til Dem igen og kan saa faa det med.

Tak for sidst – vi havde det som altid dejligt. Timerne flyver som Minuter – tænk Dem en 5 Timers Sludder uden Pauser, det er to Kæmperoller, som ikke de største 2 Verdensskuespillere kunde gøre os efter. De ved ikke, hvor det er berigende for mig i fuld Fortrolighed at kunne meddele mig til en Ven, der fuldtud forstaar mig. Og jeg føler, at ogsaa De glæder Dem ved disse Sammenkomster paa Tomandshaand uden Vidner. Og naar saa dertil kommer Suppen fra Ægyptens Kødgryder og den krydrede Genever! Jo, Livet er dog skønt – det leve!

Paa snarligt Gensyn og en hjertelig hilsen fra

Deres hengivne
H. N.