Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Drosselvej 6. 12. maj 1932

De rykker mig stadig mere og mere nær

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Holmegaardsvej 2 / Charlottenlund
[poststemplet] København 13 V 1932

Drosselvej 6 12/5 32

Min kære Herre!

Tak for igaar. Jeg kom til Toget et Minut, før det gik. De holder jo ikke af, at jeg sidder med Uret i 2 Haanden – derfor lod jeg det blive i Lommen. Denne Gang gik det altsaa – men næste Gang lægger jeg som Universitetsprofessorerne Uhret foran mig paa Bordet.

Det er nogle herlige Aftener, vi har ude hos Dem. Jeg gaar jo ikke meget ud – saa Besøgene hos Dem er min snart eneste Omgang med Mennesker. Forøvrigt savner jeg ikke nogen – de faa Venner, jeg har haft, er mig ligesaa fjerne som fremmede. Men De rykker mig stadig mere og mere nær.

Paa Gensyn!

Deres hengivne
H. N.