Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Drosselvej 6. 4. juni 1932

Cavling til Frokost og saa mig til Middag

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Holmegaardsvej 2 / Charlottenlund
[poststemplet] København 4 JUN 1932

Drosselvej 6 4/5 321

Min kære Herre og Ven!

Disse Par Ord for at meddele Dem, at jeg samtidig med dette Kort har afsendt det aftalte Afslag – Saa er 2 dén Forretning gjort. Tak for igaar. Det var godt gjort – først at have Cavling til Frokost og saa mig til Middag og Aften. Jeg kunde ikke gøre Dem det efter.

Tænk Dem – her har jeg lige siddet ude i min lille Have og spist min Havregrød i Solskinnet. I de sidste 25 Aar har jeg aldrig nogen Sommer opholdt mig i København. Herude føler jeg mig som i min Barndoms Provins. Naar Robert Neiiendam2, som boer skraat her overfor, gaar til Barberen, er han uden Flip og bærer dén samt Bindeslips i Haanden. Jeg maa da tænke paa Konsul Nielsen3 og Hjørring –

Paa snarligt Gensyn

Deres
H. N.

 
[1] 4/5 32: fejlskrivning for 4/6 32, jf. poststemplet. tilbage
[2] Robert Neiiendam: 1880-1966, teaterhistoriker, Teatermuseets grundlægger. tilbage
[3] Konsul Nielsen: Christian Henrik Nielsen (1809-81), købmand og konsul, 1800-tallets store iværksætter i Hjørring, Nathansens fødeby. tilbage