Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 12. maj 1929

Patient på Amager og Æresdoktor i Lund

[Korrespondancekort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Fr. VI Allé 12 / F.
[poststemplet:] Charlottenlund 12.5.29.


12.5.29
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Nathansen!

Nu rejser De til Mørdrup, – og min Vej går i Morgen igen til den elektriske Stol på Sundby Hospital. Jeg kan ikke udholde Tilstanden længere, og Kærgård har lovet at ville gøre endnu et Forsøg. Lykkes det ikke med den sædvanlige Indsprøjtning, må jeg underkaste mig den Hjerneoperation, som skulde være foretaget for længe siden.

De har måske set i Bladene, hvad der i disse Dage er overgået mig1. Lykønsk mig ikke! Det er naturligvis en stor Opmærksomhed, som jeg har Grund til at være taknemlig for. Men med alle mine Aspirationer – en Doktorhat har jeg aldrig drømt om. Vale! (For nu må jeg jo til at tale Latin.)

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] hvad der i disse Dage er overgået mig: HPs udnævnelse til æresdoktor ved Lunds Universitet. tilbage