Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VIs Allé 12. 13. maj 1929

blot et Par Ord, saa kommer jeg

Fr. 6. Allé 12. 13/5 29

Kære Ven!

Det er jo tomme Ord at sige, det gør mig ondt – men jeg blev trist, da jeg fik Deres Kort. Jeg synes snart, De har faaet nok af Sorger og Smerter.

Gid nu det denne Gang maa hjælpe, saa De kan faa Ro. Fra alle Sider har jeg hørt Prof. Kærgaard omtalt som en omhyggelig og samvittighedsfuld Læge – de fleste Læger er for mig Frikadeller med Presseforbindelser og Petitnotitser. Og gid vi saa snart igen maa ses – enten paa Landet 2 eller hvorsomhelst De ønsker at se mig. De behøver blot at sende mig et Par Ord, saa kommer jeg. Vi har haft det rart, De ikke saa faa Gange vi i Vinter har set hinanden. Hvis Vejret holder sig mildt, tager vi til Mørdrup Fredag eller Lørdag. Men jeg er ikke bange for at tage til Amager, hvis De vil se mig.

Nu ønsker jeg Dem blot alt, hvad en Ven af oprigtigt Hjerte kan ønske.

Deres hengivne
Henri Nathansen