Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 12. september 1926

om Karl Mantzius12te Septb 26.
Overgaden n. V. 15.
København.

Kære Nathansen!

Hjertelig Tak fordi De mindedes vort gamle Venskab. Og en Lykønskning til Dem selv og til os andre, fordi De har genvundet Deres Virkelyst og Arbejdsevne. I den sidste spores ingen Svækkelse efter den lange Hvile. Tværtimod. De har ridset dette Portræt1 op med en forbavsende Sikkerhed og Kraft. Om det "ligner", skal jeg ikke kunne sige. Dertil kendte jeg for lidt til Mantzius, både som Menneske og som Kunstner. Men levende er det, og Indtrykket er stærkt. Når 2 man lukker Bogen, deler man både Deres Beundring og Deres ømme Medfølelse for den sært omtumlede Mand.

Jeg sender de venligste Hilsner fra os begge.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Portræt: bogen Karl Mantzius, 1926, der var den første bog Nathansen udgav efter sin lange depressionsperiode, der begyndte i sommeren 1919. tilbage