Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Snekkersten. 23. april 1917

tale med Dem om Deres Bog

[Korrespondancekort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Mørdrup / pr. Espergærde
[poststemplet:] Snekkersten 23.4.17

Snekkersten.
23.4.17.

Kære Nathansen!

Jeg er nu kommen på Benene, og dersom De ikke er bange for Smitte og heller ikke frygter Synet af et uklippet Menneske, der vil minde Dem om Deres Barndoms Store Bastian, så vil De gøre mig en stor Glæde ved at se indenfor. Men før iovermorgen, Onsdag, tør jeg ikke lukke Dem ind, da jeg endnu er en Skrælling. De kan komme på hvilkensomhelst√ Tid af Dagen, dog ikke så gerne om Formiddagen før 12.

Jeg længes meget efter at se Dem og at tale med Dem om Deres Bog, der efter min Mening ikke alene i bogstavelig Forstand vejer hele Deres øvrige Produktion op.

Deres hengivne
H. P.