Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Snekkersten. 18. april 1917

Skikkelser, man ikke vil glemme

Snekkersten.
18.4.17.

Kære Ven!

Når jeg kommer til Kræfter igen, skal De høre fra mig. Jeg overkommer idag kun at sende Dem en Hilsen, en Tak og en Lykønskning. Som Roman har Deres Bog1 sine Mangler, vel især den, at den er bleven for meget af en Enetale. Men De har frembragt et menneskeligt og historisk Dokument af betydelig Værdi og skabt en Række Skikkelser, man ikke vil glemme.

Jeg ventede Dem i Påsken2. Jeg var dengang endnu oppe, skønt ikke rask. Måske var det godt, De ikke kom.

Et Håndtryk!

Deres hengv
H. P.

 
[1] Deres Bog: Af Hugo Davids Liv. tilbage
[2] Påsken: påskedag var 8.4.1917. tilbage