Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 12. marts 1917

Tak for den varme Opmuntring!

Fr. VI Allé 12.3.17

Min kære Herre og Ven!

Jeg stod lige og pakkede 3die Del ind til Dem, da Posten bragte mig Deres Brev. Tak for den varme Opmuntring! Jeg har levet stærkt optaget af sidste Gennemsyn og Korrektur – derfor har jeg været stum og usynlig. Naar det hele er færdigt omkring Paaske1, maa vi ses – maaske tager jeg nogle Dage 2 til Helsingør og besøger Dem derfra. Jeg længes efter Dem.

Hils Fru Antoinette! Jeg haaber, alt er vel. Altsaa paa Gensyn!

Deres
H. N.

 
[1] Paaske: påskedag var 8.4.1917. tilbage